VDV 2010

Do druhého klání VDV se zapojilo 18 účastníků Luštitelského přeboru. Jejich úkolem bylo odpovědět na 10 otázek. V šesti případech se po nich chtělo, aby zkusili odhadnout jaká odpověď bude na daný dotaz nejčastější, ve zbylých čtyřech případech potom měli pokud možno uvést odpověď, která se bude vyskytovat nejméně často.

Opět byly zařazeny otázky velmi zapeklité (namátkou: napsat zvíře, na které je v ZOO zvědavo nejvíce lidí) i zdánlivě snadné (např. napiš nejsnáze zapamatovatelné přikázání Desatera).

 

Jak měly vypadat nejlepší odpovědi naznačí následující minipříběh:

Křemílek - nebo snad Krteček se rozhodl cestovat na Slovensko.Chtěl tam navštívit nějakou ZOO s opicemi.V tramvaji č. 1 se posadil naproti Marii a začal ji přesvědčovat, že z desatera se nejlíp pamatuje 5. přikázání. Spolucestující však rychle převedla řeč na počasí a posteskla si že jí vadí zářijové deště. Tím diskuze skončila. Škoda, že se nezmínili třeba o varhanních píšťalách nebo o věkovém rozdílu mezi bystrckými kněžími, který podle většinové populace činí 40 let. 

 

Na předních místech byla v tomto ročníku nevídaná tlačenice, a to dokonce tak veliká, že na tři medailové příčky se vměstanala hned pětice tipérů.

Pořadí Luštitel(ka)    
1. Nela Jílková   57  
2.  Jan Bareš  55  
3.  Petr Onuca  54  
3.  Jana Lamparterová  54  
3.  Kateřina Vechetová  54  
6.  Jiří Bareš  53  
7.  František Šidla  52  
8  Barbora Šobová  51  
9.  Jiří Šidla  50  
10.  Jan Dobrovolný  46  
11.  Jana Jeřábková  44  
11.  Tomáš Lamparter  44  
13.  Václav Lamparter  43  
13.  Ilona Burdová  43  
15.  Michal Lamparter  41  
16.  Markéta Šobová  40  
17.  Filip Lamparter  36  
17.  Veronika Vechetová  36