LUP 2005

Osm úkolů a každý z jiného soudku. Přesně taková byla porce, která v pátek 4. března čekala v Arše na odvážlivce, kteří se rozhodli přijít na Luštitelský přebor bystrcké farnosti. Dříve než myšlenka uspořádat takové klání dospěla ke svému naplnění, uvažoval jsem nad tím, jak může takový krok do neznáma dopadnout. Přihlásí se vůbec někdo? Nepochyboval jsem o tom, že nejeden z vás aspoň občas nějakou tu křížovku či osmisměrku vyluští, ale otázkou bylo, kolik lidí najde odvahu a chuť přihlásit se. Nikdo dopředu nevěděl, co všechno může takový luštitelský přebor obnášet, přesto se našli odvážlivci, kteří se přihlásili. Nevím, jaké si kdo předem dával cíle, ale mnozí přebor brali především jako možnost prokrvit svoje mozkové závity a sejít se s jinými farníky-luštiteli. A krom toho, není křížovka jako křížovka. Pořadatelem přeboru byla redakce časopisu Šalamounky, a tak všechny luštitelské úkoly byly velmi podobné těm, které vycházejí v tomto křesťanském dvouměsíčníku. Mnozí brali svoji účast v soutěži s nadhledem - jeden z účastníků například poslal svoji přihlášku přímo s tím, že „někdo musí být poslední“.
Snad jsem si vzpomněl na biblický úryvek, v němž Abrahám smlouvá o počtu spravedlivých kvůli kterým by byl Hospodin ochoten nezničit Sodomu, když jsem v den uzávěrky neměl na stole potřebných 20 přihlášek. Rozhodl jsem se nezklamat ty farníky, kteří odvahu přihlásit se našli a šel jsem takříkajíc do toho. Vymyslet a nachystat úkoly pro takový přebor není snadné, ale dělal jsem to rád. I s tím rizikem, že probíhající chřipková epidemie může ještě „pročistit“ startovní pole (což se nakonec i stalo). Přestože v češtině nezní slovo LUP zrovna příkladně, dovolil jsem si ho použít jako zkratku pro 1. ročník bystrckého LUštitelského Přeboru 2005.

První březnový pátek navečer všechno vypuklo! Malí i velcí, luštitelsky méně i více protřelí farníci dostali do rukou 4 papíry velikosti A4 a hodinu času na to, aby se popasovali s předloženými úkoly. Procházel jsem mezi luštiteli a zajímala mě taktika, s jakou bystrčtí farníci do přeboru vstoupili. S potěšením mohu konstatovat, že při některých úkolech se jim od tužky jen kouřilo, jiné jim zase daly zabrat už při čtení zadání natolik, že museli „zatáhnout za záchrannou brzdu“. Což ovšem v praxi neznamenalo složit zbraně a utéct (jak by možná někoho napadlo), ale pouze zvednout ruku a nechat si zadání vysvětlit jinými slovy. „Dospěláci“ měli většinu úkolů o trochu těžší než děti, ale tajenky (švédská křížovka, osmisměrka, vymýšlení slov, kris-kros, číselně-písmenná křížovka, odečítání písmen, biblický test a obrázková hádanka) byly pro obě kategorie stejné. Stejně jako to platí mezi lidmi, také na farním přeboru platilo, že nebyl úkol ten, aby se zalíbil luštitelům všem. K největším oříškům patřily dvě otázky biblického testu. Úkol zněl - dokončit verše z Písma. Zkus to také, milý čtenáři! „Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl ...“ A druhá: „Maria stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy, druhého u nohou. Otázali se Marie: ...?“ Děti měly v testu na výběr ze tří variant, dospělým nezbylo než lovit v hlavě. (Správnou odpověď najdete v 19.-20. kapitole Janova evangelia.) Čas pádil neuvěřitelně rychle a první luštitelé začali odevzdávat vyřešené úkoly. Mezi dospělými to nebylo zapotřebí, ale v kategorii menších jsem handicap mladších luštitelů vyrovnával tím, že jsem dosažený výsledek násobil koeficientem podle věku (v rozmezí od 1,05 do 1,5). A zatímco jsem vyhodnocoval řešené úkoly, malí i větší farníci si mezi sebou sdělovali dojmy z luštění. Možná si povídali také o tom, že věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším účastníkem byl 66 roků a že věkový součet všech účastníků byl 382 let.

A co dodat závěrem? Velké uznání a ocenění zaslouží všichni, kteří dorazili. (Odměna byla sladká pro každého bez ohledu na umístění). O luštění nakonec nepřišli ani ti, kterým na poslední chvíli v účasti zabránila nemoc či jiná aktivita. Když jsem se dozvěděl, že někteří z přihlášených svou neúčast na přeboru obrečeli, neváhal jsem jim poslat úkoly po jiných. A co mi udělalo vůbec největší radost? To, že se drtivá většina luštitelů už teď těší na další ročník. Však se jich zeptejte! A co vy, přihlásíte se?

Pořadí: - dospělí: 1. M. Klementová 150 bodů, 2. L. Jeřábková 129 bodů, 3. P. Benda 128 bodů,
děti: 1. J. Jeřábková 200 bodů, 2. V. Klement 157 bodů, 3. M. Jeřábková 107 bodů.

                                                                                                                          Pavel Šoba